طراحی سایت
  •  موارد قبل از سفر
  •  در فرودگاه
  •  پروازهای ورودی
  •  پروازهای خروجی

دانستنی‌های قبل از سفر

هر چیز که نیاز است قبل از سفر بدانید در این قسمت دسته بندی شده است تا سفر شما را تا حد ممکن راحت کنیم.

موارد مهم در فرودگاه

هر چیز که نیاز است قبل از سفر بدانید در این قسمت دسته بندی شده است تا سفر شما را تا حد ممکن راحت کنیم.

دانستنی‌های پروازهای ورودی

هر چیز که نیاز است قبل از سفر بدانید در این قسمت دسته بندی شده است تا سفر شما را تا حد ممکن راحت کنیم.

دانستنی‌های پروازهای خروجی

هر چیز که نیاز است قبل از سفر بدانید در این قسمت دسته بندی شده است تا سفر شما را تا حد ممکن راحت کنیم.

امکانات، فروشگاه‌ها و اقامتگاه‌های اطراف شما

پارکینگ‌های فرودگاه امام خمینی (ره)

فرودگاه امام خمینی (ره) با ظرفیتی بیش از ١٣ هزار خودرو در ٥ پارکینگ پذیرای مراجعین می باشد.

  • پارکینگ طبقاتی با ظرفیت ١٨٠٠ خودرو در دوطبقه که برای توقف های کوتاه مدت جهت بدرقه و یا استقبال از مسافر.
  • پارکینگ روباز شماره ٢ با ظرفیت ٨٤٠ خودرو جهت پارک خودرو های توقیفی و یا استفاده در زمان های پیک سفر.
  • پارکینگ روباز شماره ٣ و ٤ با ظرفیت ١٠٠٠٠ خودرو که جهت توقف های چند ساعته و یا توقف های شبانه روزی.
  • پارکینگ شماره ٥ با ظرفیت ١٢٠٠ خوردو که جهت مراجعین به گمرک و یا استفاده در زمان پیک سفر در زمان کمبود سایر پارکینگ ها.
اطلاعات بیشتر
 

خدمات تشریفات، CIP و سالن های استراحت اختصاصی

استفاده بهینه از زمان برای افراد پر مشغله مانند مدیرعامل، مدیران، فروشندگان و یا گروه های دیگر از مسافران حیاتی است.

طراحی سایت ایزی وب