پروازهای ورودی
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
Queshm AirQB2272تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۰:۴۵ ۰۰:۲۸فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۰۰ ۰۰:۵۰فرود آمد
KLMKL433آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۰۰ ۰۰:۵۳فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۲۵ ۰۰:۵۸فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۳فرود آمد
Ukraine InternationalPS751کیف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۲۵ ۰۱:۱۰فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۳۰ ۰۱:۱۸فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۲۰ ۰۱:۵۴فرود آمد
IranairIR714آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۲۰ ۰۱:۵۶فرود آمد
Mahan AirW5078پکن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۲۰ ۰۳:۰۲فرود آمد
TabanairHH7272استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۱فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۱۹فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۱۵ ۰۳:۲۳فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۲۷فرود آمد
IranairIR738رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۵۰ ۰۳:۲۹فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۵۵ ۰۳:۳۲فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۱۵ ۰۳:۴۸فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۴۵ ۰۳:۵۱فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۰۰ ۰۳:۵۹فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۰۰ ۰۴:۳۷فرود آمد
Oman AirWY431مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۳۵ ۰۴:۴۷فرود آمد
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۵۰ ۰۵:۰۷فرود آمد
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۳۰ ۰۵:۱۵فرود آمد
Mahan AirW51194لاهور ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۰ ۰۵:۵۳فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۰۰ ۰۵:۵۹فرود آمد
SpeedbirdBA153لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۲۵ ۰۶:۱۰فرود آمد
VantageZV3000استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۰۵ ۰۶:۱۳فرود آمد
IranairIR756ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۱۵ ۰۶:۳۶فرود آمد
MERAJIJ4804استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۵۵ ۰۶:۵۷فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۲۵ ۱۰:۲۶فرود آمد
Mahan AirW51102کابل ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۳۵ ۱۰:۳۸فرود آمد
AZALJ29017باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۱:۲۵ ۱۰:۵۵فرود آمد
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۱:۳۵ ۱۱:۴۴فرود آمد
TabanairHH7234تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰فرود آمد
IranairIR5350نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۰۰ ۱۳:۱۵فرود آمد
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۵۰ ۱۳:۴۷فرود آمد
KuwaitiKU515کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۱۰ ۱۳:۵۶فرود آمد
Queshm AirQB2204نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۴۵ ۱۴:۱۵فرود آمد
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۷فرود آمد
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۰۰ ۱۴:۴۱فرود آمد
IranairIR813کراچی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۵ ۱۴:۴۴فرود آمد
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۵۰ ۱۴:۴۹فرود آمد
Mahan AirW5119آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۵۰ ۱۴:۵۶فرود آمد
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۴۵ ۱۵:۳۱فرود آمد
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۶:۳۵ ۱۶:۴۲فرود آمد
AtalarI36626بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۳۰ ۱۶:۴۲فرود آمد
Mahan AirW5085مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۱۵ ۱۶:۵۲فرود آمد
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۴۰ ۱۷:۴۸فرود آمد
AtalarI36618استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۲۰ ۱۷:۵۵فرود آمد
IranairIR5324بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۵ ۱۸:۵۰فرود آمد
Shamwing6Q561دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۵۰ ۱۹:۲۵فرود آمد
Mahan AirW5137بارسلونا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۰ ۱۹:۲۸فرود آمد
Mahan AirW5107پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۵فرود آمد
IraqiIA1113نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۹فرود آمد
IranairIR726گوتبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۳۰ ۲۰:۰۵فرود آمد
IranairIR722هامبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۱۰ ۲۰:۱۰فرود آمد
Air FranceAF738پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۰۵ ۲۰:۱۵فرود آمد
Queshm AirQB2298نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۰۰ ۲۱:۲۰فرود آمد
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۲۵ ۲۱:۴۸فرود آمد
IranairIR724آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۵۵ ۲۲:۱۵فرود آمد
QatariQR498دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۳۰ ۲۲:۲۰فرود آمد
AtalarI36651نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۰۰ ۲۲:۴۴فرود آمد۵
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۰۰ ۲۳:۰۸فرود آمد۶
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۲۵ ۲۳:۱۲فرود آمد۱
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۳۰ ۲۳:۲۴فرود آمد۳
IranairIR659دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۳۵ ۲۳:۳۰فرود آمد۲
Queshm AirQB2216نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۴فرود آمد۵
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵