پروازهای ورودی
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۱فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۶فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۳۰ ۰۱:۱۰فرود آمد
KLMKL433آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۰۰ ۰۱:۲۰فرود آمد
IranairIR5326بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۰:۰۰ ۰۱:۲۶فرود آمد
IranairIR660بیروت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۵۵ ۰۲:۰۵فرود آمد
IranairIR5300بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۰ ۰۲:۳۵فرود آمد
TabanairHH7272استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۰ ۰۲:۵۷فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۳۰ ۰۳:۰۹فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۲:۱۵ ۰۳:۱۲فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۱۵ ۰۳:۱۵فرود آمد
AegeanA3948آتن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۲۵ ۰۳:۲۰فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۴۵ ۰۳:۲۵فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۱فرود آمد
Mahan AirW5082کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۴۵ ۰۳:۴۶فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۰۰ ۰۳:۵۰فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۵ ۰۳:۵۸فرود آمد
Oman AirWY431مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۳۵ ۰۴:۲۰فرود آمد
Mahan AirW5078پکن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۰۰ ۰۴:۴۰فرود آمد۲
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۰۰ ۰۴:۴۳فرود آمد۳
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۵۰ ۰۵:۲۲فرود آمد۲
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰به موقع۳
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰به موقع۱
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۲۵ ۱۰:۲۵به موقع۲
Shamwing6Q561دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۵ ۱۰:۳۵به موقع۳
AZALJ29017باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۲۵ ۱۱:۲۵به موقع۱
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۳۵ ۱۱:۳۵به موقع۳
TabanairHH7234تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰به موقع۱
AstanalineKC251آلماتی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۵۵ ۱۲:۵۵به موقع۲
KuwaitiKU515کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۱۰ ۱۳:۱۰به موقع۴
AtalarI36653نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۴۵ ۱۳:۴۵به موقع۱
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۵۰ ۱۳:۵۰به موقع۲
GermaniaST3328برلین ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۲۵ ۱۴:۲۵به موقع۶
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۵
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۵۰ ۱۴:۵۰به موقع۱
Mahan AirW5119آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۵۰ ۱۴:۵۰به موقع۲
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰به موقع۳