پروازهای ورودی
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
IranairIR655دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۱۵ ۲۳:۵۴فرود آمد
Sun ExpressXQ5658آدانا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۵ ۰۰:۳۷فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۰۰ ۰۰:۴۰فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۹فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۳۰ ۰۱:۲۴فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۰ ۰۱:۲۸فرود آمد
Ukraine InternationalPS751کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۵ ۰۱:۲۹فرود آمد
MERAJIJ4802نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۰۰ ۰۱:۴۴فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۲۰ ۰۲:۰۰فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۴۵ ۰۲:۳۹فرود آمد
AtalarI36618استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۴۰ ۰۲:۵۶فرود آمد
Queshm AirQB2272تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۰ ۰۲:۵۷فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۱۵ ۰۳:۰۰فرود آمد
AustrianOS871وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۹فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۳۰ ۰۳:۲۰فرود آمد
Mahan AirW5082کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۴۵ ۰۳:۳۵فرود آمد
IranairIR660بیروت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۲۰ ۰۳:۴۰فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۱فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۰۰ ۰۳:۴۵فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۱۰ ۰۴:۰۰فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۶فرود آمد
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۵۰ ۰۴:۱۱فرود آمد
Mahan AirW51173بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۴۵ ۰۴:۲۲فرود آمد
Mahan AirW51113وارنا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۰ ۰۴:۳۶فرود آمد
TurkishTK4000ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۰۵ ۰۴:۵۸فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۰ ۰۵:۱۱فرود آمد
IranairIR764دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۵ ۰۵:۲۱فرود آمد
IranairIR756ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۱۵ ۰۵:۲۵فرود آمد
IranairIR5372مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۳۵ ۰۶:۰۰فرود آمد
Mahan AirW5070دهلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۲۰ ۰۶:۳۵فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۰۰ ۰۶:۴۱فرود آمد
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۱۵ ۰۷:۲۱فرود آمد
VantageZV3000استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۱۰ ۰۷:۴۵فرود آمد
AtalarI36630دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۴۰ ۰۸:۲۳فرود آمد
Mahan AirW51102کابل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۰:۳۵ ۱۰:۰۴فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۰:۲۵ ۱۰:۱۴فرود آمد
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۳۵ ۱۱:۱۴فرود آمد
AtalarI36659نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۲۰ ۱۱:۳۵فرود آمد
AstanalineKC251آلماتی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۵۵ ۱۲:۲۸فرود آمد
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۳:۵۰ ۱۳:۵۳فرود آمد
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۳۰ ۱۴:۴۶فرود آمد
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۵۰ ۱۵:۰۵فرود آمد
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۵۰ ۱۵:۵۲فرود آمد
Mahan AirW5117استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۳۰ ۱۵:۵۸فرود آمد
Mahan AirW51151ایروان ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۶:۴۵ ۱۶:۱۴فرود آمد
KishairY96078تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۶:۳۰ ۱۶:۱۸فرود آمد
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۴۵ ۱۶:۲۵فرود آمد
Mahan AirW5085مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۱۵ ۱۶:۵۵فرود آمد
Oman AirWY433مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۰۵ ۱۶:۵۹فرود آمد
IranairIR744بلگراد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۳۰ ۱۷:۱۰فرود آمد۱
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۴۰ ۱۷:۳۲فرود آمد۲
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۶:۳۵ ۱۷:۴۴فرود آمد۱
Mahan AirW51131باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۵۰ ۱۷:۵۲فرود آمد۱
AtalarI36651نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰به موقع۴
IranairIR716وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۴۵ ۱۹:۲۰با تأخیر۴
IraqiIA1113نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰به موقع۳
Air FranceAF738پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۰۵ ۲۰:۰۵به موقع۲
Queshm AirQB2106بروکسل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۱۵به موقع۱
Mahan AirW5107پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰با تأخیر۶
IranairIR712استکهلم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۳۵ ۲۰:۳۵به موقع۶
Queshm AirQB2294نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰به موقع۱
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۲۵ ۲۱:۲۵به موقع۲
IranairIR720فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۵۰ ۲۲:۰۰با تأخیر۳
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۱
QatariQR498دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۴
Mahan AirW51185نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۵
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۲۵ ۲۳:۲۵به موقع۲
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۳
IranairIR659دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۳۵ ۲۳:۳۵به موقع۶
AtalarI36618استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۴
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵