امور جامه دان

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۵-۰۱

مسافر گرامي

به منظور رعايت نكات ايمني از قرار دادن انواع مايعات از قبيل روغن، سركه و ... كه باعث آسيب ديدگي محتويات جامه دان خود و ساير مسافرين مي گردد، خودداري فرماييد.

كليه خطوط هواپيمايي از جمله هما هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقود شدن اقلام با ارزش (جواهرات، وجه نقد، مدارك شناسايي و . . . ) در جامه دان هاي پذيرش شده نخواهند داشت. لذا توصيه مي گردد اينگونه اقلام را درون كيف دستي همراه خود به داخل كابين برده يا با مراجعه به واحد پذيرش بارجهت راهنمائي در خصوص مراحل بيمه نمودن اقلام خود اقدام نمايد.

درصورت وجود محتويات باارزش درون جامه دان چه بايد كرد؟

اينگونه اقلام مي بايست درون ساك دستي همراه خود به داخل كابين هواپيما حمل گردند همچنين مي توان با مراجعه به واحد بار هما و با توجه به ارزش آن بار مورد نظر خود را بيمه نمود.

معيار جبران خسارت جامه دان چيست؟

معيار، تعهدات خطوط هواپيمايي براساس وزن جامه دان و نه ميزان ارزش واقعي آن مي باشد.

وزن هر بسته/جامه دان قابل تحویل در باجه پذیرش چه میزان می باشد؟

مسافرین گرامی حداکثر وزن هر بسته/جامه دان قابل پذیرش(صرف نظر از میزان جامه دان رایگان قید شده در بلیت) 23 کیلوگرم می باشد.

درصورت آسيب و يا دستبرد به جامه دان چه بايد كرد؟

در اينصورت پرسنل هما با تشكيل پرونده متناسب با نوع آسيب وارده، شما را جهت تعيين و دريافت غرامت به واحد بيمه حقوقي هما واقع در ادارات مركزي هما- فرودگاه مهرآباد راهنمايي خواهند نمود.

درصورت نرسيدن جامه دان به مقصد چه بايد كرد؟

در اينصورت اطلاعات و مدارك لازم توسط پرسنل واحد امور جامه دان هما از مسافر اخذ و در سيستم مكانيزه پيگيري جامه دان ثبت مي گردد. اين سيستم بصورت بين المللي با تمامي فرودگاه هاي دنيا مرتبط بوده و شما در هر گوشه اي از جهان قادر به پيگيري آخرين وضعيت جامه دان مفقودي خويش خواهيد بود و به محض پيدا شدن جامه دان، پرسنل واحد مذكور شما را مطلع خواهند ساخت.

نكاتي را كه مي بايست هنگام دريافت جامه دان در ايستگاه مقصد مد نظر قرار داد چيست؟

به جهت شباهت بسياري از جامه دان ها با يكديگر، از تعلق آنها به خود اطمينان حاصل نماييد. بدين منظور برچسب هاي روي جامه دان را ملاحظه و آنها را با رسيد الصاقي به بليت خود تطبيق دهيد. همچنين درصورتي كه جامه دان شما آسيب ديده، دست برده شده و يا مفقود گرديده باشد، خواهشمند است مراتب را فورا" و قبل از خروج از فرودگاه به واحد امور جامه دان واقع در ترمينال هاي ورودي اطلاع دهيد.

نكاتي را كه مي بايست هنگام تحويل جامه دان به كانتر پذيرش مد نظر قرار داد چيست؟

مسافرين محترم مي بايست مشخصات خود اعم از نام و نام خانوادگي، تلفن، آدرس و پست الكترونيكي را به زبان انگليسي نوشته و به جامه دان خود الصاق نمايند. مسافرين همچنين بايد توجه داشته باشند كه به ازاي تحويل هر جامه دان، يك برچسب رسيد جامه دان دريافت نمايند.

درصورت حمل كالاهاي شكستني، چه تدابيري بايد لحاظ گردد؟

هنگامي كه به عنوان جامه دان تحويل كانتر پذيرش گردد مي بايست داراي بسته بندي مناسب و استاندارد باشد. در غير اين صورت شركت هواپيمايي هيچگونه مسئوليتي درخصوص آسيب بسته بعهده نخواهد داشت. اما چنانچه بسته به واحد بار هما تحويل داده وبارنامه براي آن صادر گردد مشمول بيمه مي شود.

آيا مي توان جامه دان ساير مسافرين را درميان جامه دان خويش قبول و تحويل كانتر پذيرش نمود؟

از آنجايي كه اين امر سبب به خطر انداختن ايمني پرواز خواهد شد و نيز به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، اكيدا" توصيه مي گردد از پذيرش جامه دان ساير مسافرين تحت هر عنوان خودداري شود چرا كه هرگونه مسئوليت آن با پذيرنده جامه دان مي باشد.

چه اقلامي نبايد داخل جامه دان تحويلي به كانتر قرار داده شود؟

اقلامي چون مواد فاسد شدني، اقلام شكستني، وجوه نقد، جواهرات، مدارك ، مايعات و مواد آتش زا و ...

محدودیت حمل جامه دان به درون کابین هواپیما به چه میزان می باشد؟

مسافرین محترم مجاز به حمل ساک دستی متناسب با ابعاد محفظه بالای سر مسافر و یا زیر صندلی می باشد. این ابعاد می بایستی از 25*45*56 سانتی متر تجاوز ننماید.( مجموع ابعاد نباید از 115 سانتی متر تجاوز نماید) همچنین وزن جامه دان نیز حداکثر 5 کیلوگرم برای مسافران کلاس عادی و 7 کیلوگرم برای مسافران هماکلاس می باشد.