نیروگاه 25 مگاواتی CHP

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۷-۰۳-۰۵

 آگهی ارزیابی توان سرمایه گذارجهت طراحی، تأمین مالی، ساخت ، بهره برداری و انتقال نیروگاه 25 مگاواتی  CHP شهرفرودگاهی امام خمینی(ره)

 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه تامین مالی، طراحی، ساخت ، بهره برداری  و انتقال نیروگاه 25 مگا واتی CHP فرودگاه بین المللی  امام خمینی(ره) بر اساس مجوز هیأت مدیره و  «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور »  در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت­ها / اشخاص حقوقی داخلی  دعوت به عمل می­آورد تا در ارزیابی کیفی شرکت نمایند.

  1. موضوع : تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال نیروگاه 25  مگا واتی CHP شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
  2. محل اجرای پروژه : شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)- جنب پست برق 230/20kv
  3. نوع قرارداد (سرمایه گذاری) : ساخت ، بهره برداری و انتقال (BOT)
  4. مدت انجام پروژه : طول دوره طراحی و ساخت 12ماه، طول دوره اجاره6 سال  بعد از شروع بهره‌برداری
  5. سرمایه پذیر : وزارت راه و شهرسازی ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
  6. مشاور کارفرما و نماینده سرمایه پذیر : گروه مشارکت ناکو تانا ، تدبیر ، طرح(NACO – 3T) به آدرس دفتر پروژه : تهران ، بزرگراه کردستان جنوب، پائین تر از تقاطع حکیم، خیابان نادر ابراهیمی (هفدهم)، بعد از تقاطع جانبازان، پلاک 46   

    تلفن 88002959-88006038-88338729 -021 داخلی 417مهندس خلیلی

  1. شرایط سرمایه‌گذار: لازم است تا سرمایه گذار در اجرای پروژه از پیمانکار دارای رتبه 1 طرح و ساخت در رشته تولید نیرو و پست  استفاده نماید
  2. برآورد اولیه اجرای پروژه: 625000میلیون ريال
  3. زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ  8/3/1397لغایت 23/3/1397از طریق سایت اینترنتی www.ikac.ir و  www.3t-naco.com   قابل دریافت می باشد.
  4. محل و زمان و نحوه تحویل اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می­بایست مدارک خود را در پاکات دربسته و مهر و موم شده تنظیم و حداکثر تا ساعت 15روز 3/4/1397 به دبیرخانه دفتر مشاور کارفرما تحویل و رسید دریافت کنند.