پروازهای خروجی
هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
EmiratesEK978دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۱پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۲۵ ۰۲:۴۰پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۵۵ ۰۳:۰۵پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۴پرواز کرد
KLMKL434آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۳پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۶پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۵۵ ۰۴:۰۲پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۱۰ ۰۴:۱۵پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۱۵ ۰۴:۲۴پرواز کرد
Mahan AirW51101کابل ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۰۰ ۰۴:۲۸پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۳۵ ۰۴:۵۲پرواز کرد
Ukraine InternationalPS752کیف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۱۵ ۰۵:۳۲پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۳۰ ۰۵:۳۴پرواز کرد
EmiratesEK976دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۸پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۵ ۰۵:۵۰پرواز کرد
Oman AirWY432مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۵ ۰۶:۰۲پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۰۰ ۰۶:۱۷پرواز کرد
Mahan AirW5136بارسلونا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۴۰ ۰۷:۱۵پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۵۰ ۰۷:۲۰پرواز کرد
Mahan AirW5106پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۴۵ ۰۷:۲۶پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۵پرواز کرد
IranairIR727گوتبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۳پرواز کرد
Mahan AirW51152بیروت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۶پرواز کرد
IranairIR723هامبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۴۰ ۰۸:۰۵پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۱پرواز کرد
IranairIR812کراچی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۴۰ ۰۸:۱۴پرواز کرد
Mahan AirW5118آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۲۰پرواز کرد
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۱۵ ۰۸:۲۳پرواز کرد
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۲۷پرواز کرد
AtalarI36623نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰پرواز کرد
TabanairHH7233تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۵۵ ۰۸:۳۶پرواز کرد
SpeedbirdBA152لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۳۵ ۰۸:۴۹پرواز کرد
IranairIR711لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۲۲پرواز کرد
IranairIR725آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۴۵ ۰۹:۲۳پرواز کرد
IranairIR5325نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۲۸پرواز کرد
Queshm AirQB2205نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۰:۲۷پرواز کرد
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۵پرواز کرد
Queshm AirQB2299نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۰:۴۳پرواز کرد
EmiratesEK972دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۴پرواز کرد
AZALJ29018باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۲:۲۵ ۱۲:۲۹پرواز کرد
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۲:۴۵ ۱۳:۱۸پرواز کرد
Queshm AirQB2217نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۰۰ ۱۳:۲۱پرواز کرد
IranairIR5351نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۴:۵۹پرواز کرد
KuwaitiKU516کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۱۰ ۱۵:۱۲پرواز کرد
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۲۰ ۱۵:۳۲پرواز کرد
ArabiaG9202شارجه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۳پرواز کرد
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۶:۱۸پرواز کرد
AustrianOS874وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۲۵ ۱۷:۴۴پرواز کرد
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰پرواز کرد
AtalarI36650نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۰ ۱۸:۴۵پرواز کرد
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۰ ۱۸:۵۳پرواز کرد
EmiratesEK980دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۱۰ ۱۹:۲۰پرواز کرد
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۵۰ ۱۹:۲۶پرواز کرد
Shamwing6Q562دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۵۰ ۲۰:۳۹پرواز کرد
TabanairHH7271استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۳۰ ۲۰:۴۳پرواز کرد
Mahan AirW5142دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۱۵ ۲۱:۰۳پرواز کرد
IraqiIA1114نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۳۰ ۲۱:۱۱پرواز کرد
Mahan AirW5081گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۳۰ ۲۱:۴۵پرواز کرد
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۲۰ ۲۲:۲۴پرواز کرد
Mahan AirW5051بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۱۰ ۲۲:۲۶پرواز کرد
Mahan AirW5083کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۴پرواز کرد
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۲۵ ۲۲:۴۶پرواز کرد
IranairIR5301بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۲۵ ۲۲:۴۹پرواز کرد
QatariQR499دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع
IranairIR767ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۵۰ ۲۳:۵۰به موقع
VantageZV3001استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۳۵ ۰۰:۳۰با تأخیر۴۱-۴۳