به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید

هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
EmiratesEK978دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۳پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۲پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۲:۵۵ ۰۳:۰۶پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۷پرواز کرد
KLMKL434آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۵۵ ۰۴:۰۳پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۵ ۰۴:۱۱پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۰ ۰۴:۴۶پرواز کرد
AegeanA3949آتن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۲۵ ۰۴:۴۷پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۳۵ ۰۴:۵۶پرواز کرد
EmiratesEK976دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۲پرواز کرد
Oman AirWY432مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۵به موقع
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۵به موقع
AtalarI36652نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۰۰ ۰۵:۲۵پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰به موقع
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰به موقع۳۴-۳۸
Mahan AirW5102مونیخ ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۴۵ ۰۶:۴۵به موقع۸۶-۸۸
IranairIR745بلگراد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۵۰ ۰۶:۵۰به موقع۴۱-۴۳
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۵۰ ۰۶:۵۰به موقع۸۳-۸۵
IranairIR810بمبئی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۷:۰۵ ۰۷:۰۵به موقع۱۳-۱۵
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۷:۳۰ ۰۷:۳۰به موقع۵۳-۵۸
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۲۷-۲۸
Mahan AirW5118آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۷۴-۷۶
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۶۵-۶۸
TabanairHH7233تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۳۱-۳۳
AtalarI36623نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۱۶-۱۸
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۱۵ ۰۸:۱۵به موقع۶۱-۶۴
Queshm AirQB2107بروکسل ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۰۰ ۰۸:۳۰به موقع۸۳-۸۵
IranairIR5321نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰به موقع۲۴-۲۶
IranairIR711لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰به موقع۴۴-۴۶
IranairIR729کلن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰به موقع۴۱-۴۳
IranairIR733پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵به موقع۳۴-۳۸
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰به موقع۱۳-۱۵
Queshm AirQB2299نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰به موقع۵۳-۵۵
Shamwing6Q562دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۳۵ ۱۱:۳۵به موقع۵۱-۵۲
EmiratesEK972دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۴۰ ۱۱:۴۰به موقع۲۱-۲۶
KishairY96079تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۵۰ ۱۱:۵۰به موقع۸۶-۸۸
AZALJ29018باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۲۵ ۱۲:۲۵به موقع۱۶-۱۸
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۴۵ ۱۲:۴۵به موقع۷۴-۷۸
Queshm AirQB2217نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰به موقع۳۴-۳۶
Mahan AirW51174نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۱۵ ۱۳:۱۵به موقع۶۱-۶۴
AstanalineKC252آلماتی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۵۵ ۱۳:۵۵به موقع۴۱-۴۳
KuwaitiKU516کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۱۰ ۱۴:۱۰به موقع۲۱-۲۳
MERAJIJ4803نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۱۶-۱۸
AtalarI36658نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۱۳-۱۵
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۱فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۶فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۳۰ ۰۱:۱۰فرود آمد
KLMKL433آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۰۰ ۰۱:۲۰فرود آمد
IranairIR5326بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۰:۰۰ ۰۱:۲۶فرود آمد
IranairIR660بیروت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۵۵ ۰۲:۰۵فرود آمد
IranairIR5300بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۰ ۰۲:۳۵فرود آمد
TabanairHH7272استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۰ ۰۲:۵۷فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۳۰ ۰۳:۰۹فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۲:۱۵ ۰۳:۱۲فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۱۵ ۰۳:۱۵فرود آمد
AegeanA3948آتن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۲۵ ۰۳:۲۰فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۴۵ ۰۳:۲۵فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۱فرود آمد
Mahan AirW5082کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۴۵ ۰۳:۴۶فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۰۰ ۰۳:۵۰فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۵ ۰۳:۵۸فرود آمد
Oman AirWY431مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۳۵ ۰۴:۲۰فرود آمد
Mahan AirW5078پکن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۰۰ ۰۴:۴۰فرود آمد۲
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۰۰ ۰۴:۴۳فرود آمد۳
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۵۰ ۰۵:۲۲فرود آمد۲
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰به موقع۳
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰به موقع۱
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۲۵ ۱۰:۲۵به موقع۲
Shamwing6Q561دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۵ ۱۰:۳۵به موقع۳
AZALJ29017باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۲۵ ۱۱:۲۵به موقع۱
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۳۵ ۱۱:۳۵به موقع۳
TabanairHH7234تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰به موقع۱
AstanalineKC251آلماتی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۵۵ ۱۲:۵۵به موقع۲
KuwaitiKU515کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۱۰ ۱۳:۱۰به موقع۴
AtalarI36653نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۴۵ ۱۳:۴۵به موقع۱
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۵۰ ۱۳:۵۰به موقع۲
GermaniaST3328برلین ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۲۵ ۱۴:۲۵به موقع۶
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۵
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۵۰ ۱۴:۵۰به موقع۱
Mahan AirW5119آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۵۰ ۱۴:۵۰به موقع۲
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰به موقع۳
وضعیت هوا در محل فرودگاه

weather status icon
۸ °C
  • آسمان صاف

  • سرعت باد۷ کیلومتر در ساعت
  • تراکم ابرها۰ %