فراخوان فرآیند سرمایه گذاری در مجتمع خدماتی رفاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۷-۰۳-۰۵

شناسایی و ارزیابی سرمایه­ گذاران

 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی­(ره) در راستای توسعه فرودگاه و دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه ، در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران مجتمع خدمات رفاهی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با موضوع تامین مالی، طراحی، ساخت و بهر­برداری مجتمع خدماتی رفاهی،  اقدام نماید.

مجتمع خدماتی رفاهی در شمال شرقی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در زمینی به مساحت 5 هکتار و در فازهای مختلف اجرا خواهد شد. فاز یک احداث این مجموعه مساحت 2 هکتار را در برمی­گیرد.

لذا ازکلیه سرمایه گذاران غیر دولتی  که دارای توان سرمایه گذاری ، سابقه فعالیت‌، تخصص و تجربه مرتبط با امر فوق بوده و مایل به سرمایه گذاری می­باشند، دعوت می‌شود برای آگاهی و دریافت اوراق و اسناد مربوط به شرایط این فرآیند سرمایه گذاری به سایت سرمایه­گذاری به آدرس www.3t-naco.com ، بخش مناقصات مراجعه فرمایند. اسناد از تاریخ 15/02/97 مدت دو هفته قابل دسترسی خواهد بود.  

 آخرین مهلت عودت اسناد تا پایان وقت اداری 10/03/97 می­باشد.

معاونت امور اقتصادی و  سرمایه گذاری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)،  در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

هزینه چاپ آگهی فراخوان به عهده برنده می باشد.