آگهی ارزیابی توان سرمایه‌گذاری تأمین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال پارکینگ طبقاتی شماره 3 شهر فرودگاهی امام خمینی

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۷-۰۳-۰۲

آگهی نوبت اول :

 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد با توجه به تصویب طرح جامع شهر فرودگاهی و نیز به عنایت به مفاد اساسنامه شرکت، نسبت به واگذاری پروژه تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال پارکینگ طبقاتی شماره 3 واقع در شهر فرودگاه امام خمینی(ره) به روش سرمایه گذاری، بر اساس مجوز هشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 29/8/1396 و «قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» و آئین نامه اجرایی آن مصوب 16/1/1394 هیات محترم وزیران در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت­ها / اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می­آورد تا در ارزیابی کیفی شرکت نمایند.

  1. موضوع : تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری و انتقال پارکینگ طبقاتی شماره 3 شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
  2. محل اجرای پروژه : شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
  3. نوع قرارداد (سرمایه گذاری) : ساخت ، بهره برداری و انتقال (BOT)
  4. مدت انجام پروژه : طول دوره طراحی و ساخت 24 ماه، طول دوره بهره برداری بر اساس مدل مالی
  5. سرمایه پذیر : وزارت راه و شهرسازی ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
  6. مشاور کارفرما و نماینده سرمایه پذیر : گروه مشارکت ناکو تانا ، تدبیر ، طرح(NACO – 3T) به آدرس دفتر پروژه : تهران ، بزرگراه کردستان جنوب، پائین تر از تقاطع حکیم، خیابان نادر ابراهیمی (هفدهم)، بعد از تقاطع جانبازان، پلاک 46   

    تلفن 88002259-88006038-88338729 -021 داخلی 406 مهندس سرایی زاده

  1. شرایط سرمایه‌گذار: لازم است تا سرمایه گذار در اجرای پروژه از پیمانکار طرح و ساخت با پایه 1 در رشته «ساختمان و ابنیه» یا مشارکت یک پیمانکار پایه 1 در رشته «ساختمان و ابنیه» و مشاور پایه 1 در زمینه «ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی» که مورد تأیید سرمایه پذیر باشد استفاده نماید. حضور شرکتهای فوق در کنسرسیوم الزامی نیست. در صورت حضور امتیاز بالاتری به متقاضی تعلق می‌گیرد.
  2. زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ  06/03/97 لغایت 23/03/97 از طریق سایت اینترنتی  www.ikac.ir و www.naco3t.com  قابل دریافت می‌باشد.
  3. محل و زمان و نحوه تحویل اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می­بایست مدارک خود را در پاکات دربسته و مهر و موم شده تنظیم و حداکثر تا ساعت  15 روز 05/04/97 به دبیرخانه شرکت شهر فردگاهی امام خمینی (ره) تحویل و رسید دریافت کنند.
  4. توضیح اینکه متقاضیانی که در آگهی قبلی برای سرمایه گذاری به روش سرمایه‌گذاری تأمین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال اعلام آمادگی کرده اند می توانند با ارسال نامه نسبت به تأیید اسناد قبلی اقدام یا اسناد خود را دریافت نمایند.