آگهی فراخوان عمومي انتخاب متقاضيان بهره برداري از فروشگاه های معاف از مالیات ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۷-۰۳-۰۲

آگهی نوبت اول :


شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد با عنایت به مفاد اساسنامه شرکت، نسبت به واگذاری بهره برداری از فروشگاه های معاف از مالیات ترمینال مسافری سلام در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به متراژ حدود 1800 متر مربع، با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه¬هاي كشور و آئين نامه اجرايي آن (مصوب ۱۳۵۸) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت¬ها / اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می¬آورد تا در فراخوان شرکت نمایند. 


1.    موضوع : بهره برداری از فروشگاه های معاف از مالیات ترمینال سلام در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2.    محل: ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
3.    نوع قرارداد: واگذاری بهره برداری
4.    مدت قرارداد : حداقل سه و حداکثر هفت سال بر اساس شرایط مندرج در اسناد فراخوان
5.    واگذارکننده : وزارت راه و شهرسازی ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
6.    مشاور کارفرما و نماینده سرمایه پذیر : گروه مشارکت ناکو – تانا ، تدبیر ، طرح(NACO – 3T) به آدرس دفتر پروژه : تهران ، بزرگراه کردستان جنوب، پائین تر از تقاطع حکیم، خیابان نادر ابراهیمی (هفدهم)، بعد از تقاطع جانبازان، پلاک 46   
    تلفن 88002259-88006038-88338729 -021 داخلی 406 مهندس سرایی زاده 
7.    شرایط متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربیات کاری مشابه، توان مالی مورد نیاز، حسن سابقه کاری، توان تأمین کالا و سایر شرایط مندرج در اسناد
8.    تضمین شرکت در فراخوان: مبلغ 10 میلیارد ريال
9.    زمان و محل دریافت اسناد فراخوان: اسناد فراخوان از تاریخ  25/2/1397 لغایت 7/3/1397 از طریق دبیرخانه مشاورکارفرما با ارائه اصل رسید واریز به مبلغ 1،500،000 ریال به حساب شماره IR620100004001069401375551 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و معرفی نامه با ذکر نام شرکت و نام فرد دریافت کننده و آدرس ایمیل برای مکاتبات بعدی با متقاضی قابل دریافت می باشد.
10.    محل و زمان و نحوه تحویل اسناد فراخوان: متقاضیان می¬بایست مدارک خود را در پاکات دربسته و مهر و موم شده تنظیم و حداکثر تا ساعت  15 روز 29/3/1397 به دبیرخانه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تحویل و رسید دریافت کنند.