آگهی ارزیابی توان سرمایه‌گذاران تأمین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال نیروگاه خورشیدی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۷-۰۳-۰۲

آگهی نوبت اول :

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه تأمین مالی، طراحی، ساخت ، بهره‌برداری  و انتقال نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی شهر فرودگاهی  امام خمینی(ره) بر اساس مجوز هیئت‌مدیره و  «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور و آیین‌نامه اجرایی آن» در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت­ها / اشخاص حقوقی داخلی  دعوت به عمل می­آورد تا در ارزیابی این فرآیند شرکت نمایند.

 1. موضوع : تأمین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
 2. محل اجرای پروژه : شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
 3. نوع قرارداد (سرمایه‌گذاری) : ساخت ، بهره‌برداری و انتقال (BOT)
 4. مدت انجام پروژه : طول دوره طراحی و ساخت 12ماه، طول دوره بهره‌برداری 13 سال  بعد از ساخت
 5. سرمایه پذیر : وزارت راه و شهرسازی ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
 6. مشاور کارفرما و نماینده سرمایه پذیر : گروه مشارکت ناکو تانا ، تدبیر ، طرح(NACO – 3T) به آدرس دفتر پروژه : تهران ، بزرگراه کردستان جنوب، پائین تر از تقاطع حکیم، خیابان نادر ابراهیمی (هفدهم)، بعد از تقاطع جانبازان، پلاک 46   

    تلفن 88002959-88006038-88338729 -021 داخلی 417 مهندس خلیلی

 1. شرایط سرمایه‌گذار: لازم است تا سرمایه‌گذار در اجرای پروژه از پیمانکار دارای رتبه 1 طرح و ساخت در رشته تولید نیرو و پست  استفاده نماید
 2. برآورد اولیه اجرای پروژه: 63 میلیارد تومان  
 3. میزان تضمین شرکت در مناقصه: 3 میلیارد و یکصدو پنجاه میلیون تومان
 4. زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ  01/03/97 لغایت 10/03/97  از طریق سایت اینترنتی  www.ikac.ir و www.naco3t.com ،https://mosharekat.mporg.ir قابل دریافت می‌باشد.
 5. محل و زمان و نحوه تحویل اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می­بایست مدارک خود را در پاکات دربسته و مهر و موم شده تنظیم و حداکثر تا 15:00روز27/03/97  به دبیرخانه دفتر مشاور کارفرما تحویل و رسید دریافت کنند.
 6. .معاونت امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 7. هزینه درج آگهی‌ها به عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.