پارکینگ

آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۵-۰۱

  پارکینگ های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

فرودگاه امام خمینی (ره) با ظرفیتی بیش از 13 هزار خودرو در 5 پارکینگ پذیرای مراجعین می باشد.

 

 1. پارکینگ طبقاتی با ظرفیت 1800 خودرو در دوطبقه که برای توقف های کوتاه مدت جهت بدرقه و یا استقبال از مسافر
 2. پارکینگ روباز شماره 2 با ظرفیت 840 خودرو جهت پارک خودرو های توقیفی و یا استفاده در زمان های پیک سفر
 3. پارکینگ روباز شماره 3 و 4 با ظرفیت 10000 خودرو که جهت توقف های چند ساعته و یا توقف های شبانه روزی
 4. پارکینگ شماره 5 با ظرفیت 1200 خوردو که جهت مراجعین به گمرک و یا استفاده در زمان پیک سفر در زمان کمبود سایر پارکینگ ها

با توجه به تعرفه پارکینگ ها پارکینگ طبقاتی جهت توقف های کوتاه مدت  و پارکینگ روباز شماره 3 و 4 جهت توقف های بلند مدت پیشنهاد می شود.

  مقررات پارکینگ

 1. در حفظ و سالم نگه داشتن کارت تا هنگام خروج دقت فرمایید .
 2. آورنـــده کـــارت می تواند خودرو را از پارکینگ خارج نماید، در صورت مفقـود شدن کارت احراز مالکیت با مقامات قضایـی و انتظامـــی می‌باشد.
 3. ازگذاشتن هر گونه وسایل ارزشمند خود (چمدان، کیف، لباس، پول و غیره) در داخل اتومبیل جداً خودداری فرمایید.
 4. از دادن وجه اضافه برتعرفه، انعام و سوئیچ اتومبیل به پرسنل پارکینگ جداً خود داری فرمایید و مدیریت پارکینگ مسئولیت در این خصوص ندارد.
 5. هرگونه لوازم و اشیاء اضافی خودرو خود را بـــه انبـــار فـــرودگــاه تحویل دهید.
 6. با توجه به وسعت پارکینگ خواهشمند است محل پارک خودر را به خاطر بسپارید.
 7. در هنگام پارک از بسته بودن درب و شیشه خودروی و خاموش بودن چراغ ها اطمینان حاصل نمایید.
 8. با توجه به ماده 185-183-10 قانون مدنی و در چارچوب قوانین بیمه کشور و به دلیل عدم امکان کنترل در بدو ورود، مدیریت پارکینگ هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای صدمه به بدنه اتومبیل یا سرقت لوازم، اشیاء داخل، وسایل تزئینی و چادر ندارد.

 


آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۵-۰۱

پارکینگ 1

پارکینگ مسقف (سرپوشیده) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

 

هزینه پارکینگ

هزینه پارکینگ طبق جدول زیر می‌باشد.

ورودی

هرساعت

شبانه روزی

شبانه روزی بعد از دو روز 

شبانه روزی بعد از چهار روز 

2000 تومان

1400 تومان

20000 تومان

22000 تومان

24000 تومان

 

 آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

پارکینگ 2

پارکینگ غیر مسقف، شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

هزینه پارکینگ

هزینه پارکینگ طبق جدول زیر می‌باشد.

ورودی

هرساعت

شبانه روزی

شبانه روزی بعد از دو روز 

شبانه روزی بعد از چهار روز 

1200 تومان

850 تومان

13000 تومان

11500 تومان

10000 تومان

 

 

ضمناً سرویس ایاب و ذهاب شبانه روزی رایگان جهت انتقال مراجعین از پارکینگ غیر مسقف به ترمینال فرودگاه برقرار می باشد.

شماره تماس : 51007199 021آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

پارکینگ 3

پارکینگ غیر مسقف، شماره 3 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

هزینه پارکینگ

هزینه پارکینگ طبق جدول زیر می‌باشد.

ورودی

هرساعت

شبانه روزی

شبانه روزی بعد از دو روز 

شبانه روزی بعد از چهار روز 

1200 تومان

850 تومان

13000 تومان

11500 تومان

10000 تومان

 

 

ضمناً سرویس ایاب و ذهاب شبانه روزی رایگان جهت انتقال مراجعین از پارکینگ غیر مسقف به ترمینال فرودگاه برقرار می باشد.

شماره تماس : 51007199 021آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

پارکینگ 4

پارکینگ غیر مسقف، شماره 4 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

هزینه پارکینگ

هزینه پارکینگ طبق جدول زیر می‌باشد.

ورودی

هرساعت

شبانه روزی

شبانه روزی بعد از دو روز 

شبانه روزی بعد از چهار روز 

1200 تومان

850 تومان

13000 تومان

11500 تومان

10000 تومان

 

 

ضمناً سرویس ایاب و ذهاب شبانه روزی رایگان جهت انتقال مراجعین از پارکینگ غیر مسقف به ترمینال فرودگاه برقرار می باشد.

شماره تماس : 51007199 021آخرین به روزرسانی در: ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

پارکینگ 5

پارکینگ غیر مسقف، شماره 5 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

هزینه پارکینگ

هزینه پارکینگ طبق جدول زیر می‌باشد.

ورودی

هرساعت

شبانه روزی

شبانه روزی بعد از دو روز 

شبانه روزی بعد از چهار روز 

1200 تومان

850 تومان

13000 تومان

11500 تومان

10000 تومان

 

 

ضمناً سرویس ایاب و ذهاب شبانه روزی رایگان جهت انتقال مراجعین از پارکینگ غیر مسقف به ترمینال فرودگاه برقرار می باشد.

شماره تماس : 51007199 021