به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید

هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
EmiratesEK978دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۱پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۲۵ ۰۲:۴۰پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۵۵ ۰۳:۰۵پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۴پرواز کرد
KLMKL434آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۳پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۶پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۵۵ ۰۴:۰۲پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۱۰ ۰۴:۱۵پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۱۵ ۰۴:۲۴پرواز کرد
Mahan AirW51101کابل ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۰۰ ۰۴:۲۸پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۳۵ ۰۴:۵۲پرواز کرد
Ukraine InternationalPS752کیف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۱۵ ۰۵:۳۲پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۳۰ ۰۵:۳۴پرواز کرد
EmiratesEK976دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۸پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۵ ۰۵:۵۰پرواز کرد
Oman AirWY432مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۵ ۰۶:۰۲پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۰۰ ۰۶:۱۷پرواز کرد
Mahan AirW5136بارسلونا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۴۰ ۰۷:۱۵پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۵۰ ۰۷:۲۰پرواز کرد
Mahan AirW5106پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۴۵ ۰۷:۲۶پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۴۵پرواز کرد
IranairIR727گوتبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۳پرواز کرد
Mahan AirW51152بیروت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۶پرواز کرد
IranairIR723هامبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۴۰ ۰۸:۰۵پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۱پرواز کرد
IranairIR812کراچی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۴۰ ۰۸:۱۴پرواز کرد
Mahan AirW5118آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۲۰پرواز کرد
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۱۵ ۰۸:۲۳پرواز کرد
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۲۷پرواز کرد
AtalarI36623نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰پرواز کرد
TabanairHH7233تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۵۵ ۰۸:۳۶پرواز کرد
SpeedbirdBA152لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۳۵ ۰۸:۴۹پرواز کرد
IranairIR711لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۲۲پرواز کرد
IranairIR725آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۸:۴۵ ۰۹:۲۳پرواز کرد
IranairIR5325نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۲۸پرواز کرد
Queshm AirQB2205نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۰:۲۷پرواز کرد
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۵پرواز کرد
Queshm AirQB2299نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۰:۴۳پرواز کرد
EmiratesEK972دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۴پرواز کرد
AZALJ29018باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۲:۲۵ ۱۲:۲۹پرواز کرد
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۲:۴۵ ۱۳:۱۸پرواز کرد
Queshm AirQB2217نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۰۰ ۱۳:۲۱پرواز کرد
IranairIR5351نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۴:۵۹پرواز کرد
KuwaitiKU516کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۱۰ ۱۵:۱۲پرواز کرد
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۲۰ ۱۵:۳۲پرواز کرد
ArabiaG9202شارجه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۳پرواز کرد
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۶:۱۸پرواز کرد
AustrianOS874وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۲۵ ۱۷:۴۴پرواز کرد
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۰پرواز کرد
AtalarI36650نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۰ ۱۸:۴۵پرواز کرد
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۰ ۱۸:۵۳پرواز کرد
EmiratesEK980دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۱۰ ۱۹:۲۰پرواز کرد
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۵۰ ۱۹:۲۶پرواز کرد
Shamwing6Q562دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۵۰ ۲۰:۳۹پرواز کرد
TabanairHH7271استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۳۰ ۲۰:۴۳پرواز کرد
Mahan AirW5142دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۱۵ ۲۱:۰۳پرواز کرد
IraqiIA1114نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۳۰ ۲۱:۱۱پرواز کرد
Mahan AirW5081گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۳۰ ۲۱:۴۵پرواز کرد
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۲۰ ۲۲:۲۴پرواز کرد
Mahan AirW5051بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۱۰ ۲۲:۲۶پرواز کرد
Mahan AirW5083کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۴پرواز کرد
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۲۵ ۲۲:۴۶پرواز کرد
IranairIR5301بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۲۵ ۲۲:۴۹پرواز کرد
QatariQR499دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع
IranairIR767ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۵۰ ۲۳:۵۰به موقع
VantageZV3001استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۳۵ ۰۰:۳۰با تأخیر۴۱-۴۳
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
Queshm AirQB2272تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۰:۴۵ ۰۰:۲۸فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۰۰ ۰۰:۵۰فرود آمد
KLMKL433آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۰۰ ۰۰:۵۳فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۲۵ ۰۰:۵۸فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۳فرود آمد
Ukraine InternationalPS751کیف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۲۵ ۰۱:۱۰فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۱:۳۰ ۰۱:۱۸فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۲۰ ۰۱:۵۴فرود آمد
IranairIR714آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۲:۲۰ ۰۱:۵۶فرود آمد
Mahan AirW5078پکن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۲۰ ۰۳:۰۲فرود آمد
TabanairHH7272استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۱فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۱۹فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۱۵ ۰۳:۲۳فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۲۷فرود آمد
IranairIR738رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۵۰ ۰۳:۲۹فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۵۵ ۰۳:۳۲فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۱۵ ۰۳:۴۸فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۳:۴۵ ۰۳:۵۱فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۰۰ ۰۳:۵۹فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۰۰ ۰۴:۳۷فرود آمد
Oman AirWY431مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۳۵ ۰۴:۴۷فرود آمد
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۴:۵۰ ۰۵:۰۷فرود آمد
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۳۰ ۰۵:۱۵فرود آمد
Mahan AirW51194لاهور ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۵:۲۰ ۰۵:۵۳فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۰۰ ۰۵:۵۹فرود آمد
SpeedbirdBA153لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۲۵ ۰۶:۱۰فرود آمد
VantageZV3000استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۰۵ ۰۶:۱۳فرود آمد
IranairIR756ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۷:۱۵ ۰۶:۳۶فرود آمد
MERAJIJ4804استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۰۶:۵۵ ۰۶:۵۷فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۲۵ ۱۰:۲۶فرود آمد
Mahan AirW51102کابل ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۰:۳۵ ۱۰:۳۸فرود آمد
AZALJ29017باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۱:۲۵ ۱۰:۵۵فرود آمد
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۱:۳۵ ۱۱:۴۴فرود آمد
TabanairHH7234تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰فرود آمد
IranairIR5350نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۰۰ ۱۳:۱۵فرود آمد
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۵۰ ۱۳:۴۷فرود آمد
KuwaitiKU515کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۱۰ ۱۳:۵۶فرود آمد
Queshm AirQB2204نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۳:۴۵ ۱۴:۱۵فرود آمد
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۷فرود آمد
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۰۰ ۱۴:۴۱فرود آمد
IranairIR813کراچی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۵ ۱۴:۴۴فرود آمد
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۵۰ ۱۴:۴۹فرود آمد
Mahan AirW5119آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۴:۵۰ ۱۴:۵۶فرود آمد
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۵:۴۵ ۱۵:۳۱فرود آمد
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۶:۳۵ ۱۶:۴۲فرود آمد
AtalarI36626بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۳۰ ۱۶:۴۲فرود آمد
Mahan AirW5085مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۱۵ ۱۶:۵۲فرود آمد
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۷:۴۰ ۱۷:۴۸فرود آمد
AtalarI36618استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۲۰ ۱۷:۵۵فرود آمد
IranairIR5324بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۰۵ ۱۸:۵۰فرود آمد
Shamwing6Q561دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۸:۵۰ ۱۹:۲۵فرود آمد
Mahan AirW5137بارسلونا ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۰ ۱۹:۲۸فرود آمد
Mahan AirW5107پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۵فرود آمد
IraqiIA1113نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۹فرود آمد
IranairIR726گوتبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۳۰ ۲۰:۰۵فرود آمد
IranairIR722هامبورگ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۱۰ ۲۰:۱۰فرود آمد
Air FranceAF738پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۰:۰۵ ۲۰:۱۵فرود آمد
Queshm AirQB2298نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۰۰ ۲۱:۲۰فرود آمد
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۲۵ ۲۱:۴۸فرود آمد
IranairIR724آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۱:۵۵ ۲۲:۱۵فرود آمد
QatariQR498دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۳۰ ۲۲:۲۰فرود آمد
AtalarI36651نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۲:۰۰ ۲۲:۴۴فرود آمد۵
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۰۰ ۲۳:۰۸فرود آمد۶
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۲۵ ۲۳:۱۲فرود آمد۱
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۳۰ ۲۳:۲۴فرود آمد۳
Queshm AirQB2216نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۵
IranairIR659دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۳۵ ۲۳:۳۰فرود آمد۲
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۶ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵
وضعیت هوا در محل فرودگاه

weather status icon
۲۰ °C
  • باران رگباری سبک

  • سرعت باد۱۸ کیلومتر در ساعت
  • تراکم ابرها۹۰ %