X

اینترنت

اینترنت

امکان استفاده از اینترنت رایگان به وسیله موبایل و رایانه های شخصی در کلیه نقاط ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) برای مسافران وجود دارد اما ممکن است برخی از مسافران نیاز برای انجام اموراتی مانند چاپ، اسکن و همچنین راهنمایی و انجام فعالسازی گوشی های موبایل غیر فعالی که توسط مسافران وارد کشور می شوند، نیاز به اینترنت و رایانه داشته باشند. برای پاسخ به این نیازها، کافی نت در سالن ورودی ترمینال مسافری راه اندازی شده است و مسافران و مراجعین محترم می توانند با مراجعه به سالن ورودی واقع در تراز صفر ترمینال مسافری از خدمات مورد ارائه این کافی نت نیز بهره مند گردند..

wifi

wifi

طراحی سایت