طراحی سایت
X

فعالسازی تلفن همراه

/در فرودگاه/خدمات رفاهی/فعالسازی تلفن همراه

فعالسازی تلفن همراه

فعالسازی تلفن همراه

مسافران محترم می توانند با مراجعه به سامانه https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister جهت فعاسازی تلفن همراه خود اقدام نمایند و یا با مراجعه به کافی نت واقع در ضلع غربی سالن ورودی، از خدمات مورد ارائه این واحد جهت فعالسازی تلفن همراه استفاده نمایند.

ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت فعاسازی تلفن همراه:
  • پاسپورت ممهور به مهر ورود به کشور که بیش از ٣٠ روز از تاریخ آن نگذشته باشد.
  • یک عدد سیم کارت که نام صاحب آن با دارنده پاسپورت تطابق داشته باشد.