طراحی سایت
X

فعالسازی تلفن همراه

/در فرودگاه/خدمات رفاهی/فعالسازی تلفن همراه

فعالسازی تلفن همراه

فعالسازی تلفن همراه

مسافران محترم می توانند با مراجعه به سامانه https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister جهت فعال سازی تلفن همراه خود اقدام نمایند یا با مراجعه به کافی نت واقع در ضلع غربی سالن ورودی، از خدمات مورد ارائه این واحد جهت فعالسازی تلفن همراه استفاده نمایند.

ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت فعال سازی تلفن همراه:
  • پاسپورت ممهور به مهر ورود به کشور که بیش از ٣٠ روز از تاریخ آن نگذشته باشد.
  • یک عدد سیم کارت که نام صاحب آن با دارنده پاسپورت تطابق داشته باشد.
طراحی سایت