X

اداره بازرسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات

پاسخگویی به شکایات

همیشه از شنیدن صدای مسافران ارزشمند خود خوش‌حال می‌شویم. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادات شما برای ما مهم بوده و در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی شما هستیم.

طراحی سایت