طراحی سایت
X

خدمات بیمه اتباع خارجی

/راهنما/پروازهای ورودی/خدمات بیمه اتباع خارجی

خدمات بیمه به اتباع خارجی

خدمات بیمه به اتباع خارجی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری شرکت خدمات بیمه ای امید نسل آتیه (زیر نظر مستقیم شرکت سهامی بیمه ایران) برابر آیین نامه اجرائی ماده ٩١ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر الزام صدور بیمه نامه حوادث و سلامت جهت کلیه اتباع خارجی در مبادی ورودی کشور آماده صدور بیمه نامه و ارائه خدمات لازم در این خصوص می باشد، همچنین جهت سهولت بیشتر و آرامش خاطر مسافرین محترم درحین استفاده از خدمات مربوطه اقدام به نصب دستگاه اسکنر پاسپورت جهت بهره مندی از این خدمات بصورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن نموده است، بیمه نامه های صادره از سیستم آنلاین شرکت سهامی بیمه ایران با کد و مشخصات این شرکت بوده و دارای اصالت و قابل پیگیری در تمامی شعب بیمه ایران و سایت بیمه مرکزی می باشد، لازم بذکر است با توجه به ماده ٧ آیین نامه ٧٧ بیمه مرکزی مبنی کسر کارمزد در هنگام ابطال بیمه نامه اتباع خارجی با هماهنگی شرکت سهامی بیمه ایران در هنگام ابطال بیمه نامه در مواقع ضروری به هر علتی از بابت ابطال بیمه نامه هیچگونه مبلغی کسر نمی گردد و وجه دریافتی عیناً مسترد می گردد.

حق بیمه مسافرین محترم ورودی از تمامی کشورها بر اساس مصوبه شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف مدت اقامت حق بیمه (بر اساس یورو)
١ ٧-١ ٦
٢ ١٥-٨ ١١
٣ ٣١-١٦ ١٤
٤ ٤٥-٣٢ ٢٣
5 ٦٥-٤٦ ٢٨
6 ٩٢-٦٣ ٣٤
7 شش ماه ٦٧
8 یک سال ١١٠
حق بیمه مسافرین محترم ورودی از کشور ترکمنستان
ردیف مدت اقامت حق بیمه (بر اساس یورو)
١ ١٥-١ ٦
٢ ٣١-١٦ ٩
٣ ٦٢-٣٢ ١٥
٤ ٩٢-٦٣ ٢٠
حق بیمه مسافرین محترم ورودی (زوار) از کشور عراق
ردیف مدت اقامت حق بیمه (بر اساس یورو)
١ ٣١-١ ١/٥
حق بیمه مسافرین محترم ورودی از کشورهای افغانستان و پاکستان
ردیف مدت اقامت حق بیمه (بر اساس یورو)
١ ٣١-١ ٦
٢ ٩٢-٣٢ ٢٠
حق بیمه مسافرین محترم ورودی از کشورهای ترکیه و آذربایجان
ردیف مدت اقامت حق بیمه (بر اساس یورو)
١ ٧-١ ١/٢
٢ ١٥-٨ ١/٥
طراحی سایت