X
 • مقررات ورود حیوان
 • مقررات خروج حیوان
 • ارائه اصل گواهی بهداشتی بین المللی با درج شماره میکروچیپ حیوان(در مورد پرندگان حلقه پا) از دامپزشکی دولتی کشور مبدا که بیش ازهفت روز ازتاریخ صدور آن سپری نشده باشد.
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه بهداشتی حیوان با درج مشخصات واکسن‌های تلقیح شده ضروری و به خصوص واکسن هاری
 • ارائه اصل و کپی صفحه اول گذرنامه
 • درج نام مسافر و شماره میکروچیپ حیوان(در مورد پرندگان حلقه پا) در گواهی و شناسنامه بهداشتی الزامی است.
 • بدیهی است در صورت هرگونه نقص در مدارک مورد نیاز، و یا وجود علائم بیماری، ترخیص حیوان همراه مسافر مقدور نمی‌باشد.
 • ارائه اصل و کپی گواهی بهداشتی مأخوذه از ادارات دامپزشکی دولتی کشور.
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه بهداشتی حیوان با درج مشخصات واکسن های تلقیح شده چندگانه و بخصوص واکسن هاری
 • ارائه اصل و کپی صفحه اول گذرنامه
 • درج نام مسافر و شماره میکروچیپ حیوان(در مورد پرندگان حلقه پا) در گواهی و شناسنامه بهداشتی الزامی می‌باشد.
 • مدارک فوق الذکر حداقل 4 ساعت قبل از پرواز به دفتر قرنطینه دامپزشکی مستقر در فرودگاه ارائه گردد.
توضیحات
 • منظور از حیوان همراه مسافر (برای ورود به کشور ویا خروج از کشور) سگ، گربه و پرندگان زینتی است. ورود و خروج سایر حیوانات از قبیل خزندگان و آبزیان و ....، خوراک ومکمل، داروها و ... مربوط به حیوان و همچنین فرآورده های خام با منشاء دامی بصورت همراه مسافر ممنوع می‌باشد.
 • در خصوص حیواناتی که قبلاً با دریافت گواهی بهداشتی از ادارات دامپزشکی دولتی ایران از کشور خارج شده باشند می‌بایستی برای بازگشت به کشور نسبت به اخذ گواهی بهداشتی از دامپزشکی دولتی کشور مبدأ (کشور خارجی) اقدام نمایند.
 • در صورت کامل بودن مدارک بهداشتی، پرندگان همراه مسافر پس از نمونه برداری و اخذ نتایج آزمایشگاهی و در صورت تأیید سلامت قابل ترخیص می‌باشد.
 • تعداد مجاز حیوانات خانگی همراه مسافر جهت ورود و خروج، سگ وگربه از هر گونه دو قلاده (حداکثر چهار قلاده)، و پرنده از هرگونه دو قطعه (حداکثر ده قطعه) می‌باشد.
 • خروج گونه های پرندگان خاص و درحال انقراض مستلزم ارائه تأییدیه از سازمان حفظ محیط زیست بوده و ورود آن مستلزم ارائه تأییدیه (CITES) از کشور مبدأ می‌باشد.
 • خروج حیوان وپرنده بصورت بدون مسافر (پستی یا باربری Cargo) مستلزم هماهنگی با کشور مقصد بوده و اطلاع از قوانین قرنطینه‌ای کشور مقصد و رعایت آنها ومسئولیت هرگونه عواقب و خسارات ناشی از عدم هماهنگی به عهده صاحب حیوان می‌باشد.
 • ورود حیوان وپرنده به صورت بدون مسافر و از طریق پستی و یا گمرک تجاری (باربری Cargo) ممنوع می‌باشد. حیوان و پرنده در صورتی همراه مسافر تلقی می‌گردد که علاوه برداشتن مدارک مندرج در بخش مقررات ورود حیوان همراه مسافر، از طریق سالن مسافری فرودگاه وارد گردد.
 • همچنین جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت اداره کل دامپزشکی استان تهران به آدرس http://tehran.ivo.ir/Portal/Home/Default.aspx مراجعه نمایید.

تلفن قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان تهران: 44787529 (٠٢١)

تلفن قرنطینه دامپزشکی فرودگاه: 09104572046 - 55678192 (٠٢١)

طراحی سایت