X

بانک و صرافی

بانک و صرافی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مشتمل بر مجموعه ای از بانکها و صرافیهای معتبر کشور در سالن ورودی و خروجی ترمینال مسافری، جهت ارائه خدمات بانکی و ارزی به مراجعین محترم می باشد، همچنین با همکاری شبکه بانکی کشور امکان استفاده از تسهیلاتی مانند دستگاه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور، خودپرداز و... نیز در کلیه نقاط ترمینال مسافری فراهم می باشد.

 • موقعیت:  گمرك شرقی، گذرنامه ورودی، سالن چك این، ترانزیت ارزی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی، عوارض خروج از کشور و ارز مسافری
 • تلفن تماس:  51007951-021
 • موقعیت:  سالن ورودی عمومی، ترانزیت ارزی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی و ارز مسافری
 • تلفن تماس:  51007040-021
 • موقعیت:  ضلع غربی سالن عمومی ورودی، ترانزیت ارزی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی و ارز مسافری
 • تلفن تماس:  55678408-021
 • موقعیت:  راهروی باجه های ارزی، تراز 4
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات ارز مسافری
 • تلفن تماس:  51007234-021
 • موقعیت:  سالن عمومی ورودی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی
 • شماره تماس: 51007547-021
 • رعایت موارد ذیل برای مشتریان گرامی جهت معاملات ارزی(خرید و فروش) الزامی می باشد:
 • حضور شخص خریدار یا فروشنده
 • همراه داشتن اصل و کپی پاسپورت ،بلیط و ویزا برای خریدار
 • اصل پاسپورت و یا کارت ملی برای فروشنده
 • کارت بانکی ارائه شده باید برای شخص خریدار باشد
 • ارائه یک شماره تلفن ثبت شده به نام خریدار و یا فروشنده
 • سقف فروش در هر سال به ازای هر نفر 2000 یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر می باشد

 • موقعیت:  سالن عمومی خروجی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات ارزی (خرید، فروش و...)
1
4
2
3
5
طراحی سایت