طراحی سایت
X

بانک و صرافی

/در فرودگاه/خدمات فرودگاهی/بانک و صرافی

بانک و صرافی

بانک و صرافی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مشتمل بر مجموعه ای از بانکها و صرافیهای معتبر کشور در سالن ورودی و خروجی ترمینال مسافری، جهت ارائه خدمات بانکی و ارزی به مراجعین محترم می باشد، همچنین با همکاری شبکه بانکی کشور امکان استفاده از تسهیلاتی مانند دستگاه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور، خودپرداز و... نیز در کلیه نقاط ترمینال مسافری فراهم می باشد.

 • موقعیت:  گمرك شرقی، گذرنامه ورودی، سالن چك این، ترانزیت ارزی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی، عوارض خروج از کشور و ارز مسافری
 • موقعیت:  سالن ورودی عمومی، ترانزیت ارزی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی و ارز مسافری
 • موقعیت:  ضلع غربی سالن عمومی ورودی، ترانزیت ارزی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی و ارز مسافری
 • موقعیت:  راهروی باجه های ارزی، تراز 4
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات ارز مسافری
 • موقعیت:  سالن عمومی ورودی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات بانكی
 • موقعیت:  سالن عمومی خروجی
 • نوع فعالیت:  ارائه خدمات ارزی (خرید، فروش و...)
1
4
2
3
5
طراحی سایت