طراحی سایت
X

کافی‌نت

/در فرودگاه/خدمات رفاهی/کافی‌نت

کافی نت

کافی نت

امکان استفاده از اینترنت رایگان به وسیله موبایل و رایانه های شخصی در کلیه نقاط ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) برای مسافران وجود دارد اما ممکن است برخی از مسافران نیاز برای انجام اموراتی مانند چاپ، اسکن و همچنین راهنمایی و انجام فعالسازی گوشی های موبایل غیر فعالی که توسط مسافران وارد کشور می شوند، نیاز به اینترنت و رایانه داشته باشند. برای پاسخ به این نیازها، کافی نت در سالن ورودی ترمینال مسافری راه اندازی شده است و مسافران و مراجعین محترم می توانند با مراجعه به سالن ورودی واقع در تراز صفر ترمینال مسافری از خدمات مورد ارائه این کافی نت نیز بهره مند گردند.

1
خدمات قابل ارائه در فرودگاه امام خمینی (ره) به شرح ذیل می‌باشد:
کپی
اسکن
پرینت
فعال سازی تلفن همراه
استفاده از رایانه و اینترنت
طراحی سایت