X

معرفی مدیران

/درباره/درباره ما/معرفی مدیران

محمد مهدی کربلاییمدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی

محمدرضا کریمیان
عضو هیات مدیره و راهبر حوزه لجستیک و سرمایه گذاری

مهدی علی‌عسگریعضو هیات مدیره 

سجاد کمالی پورعضو هیات مدیره و معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری

حسن خوشخو معاون بهره برداری فرودگاهی

آذر موحدیمعاون توسعه زیرساخت

حیدر فرزانه

معاون توسعه مدیریت و منابع

طراحی سایت