X

اتحادیه بین المللی فرودگاه ها

انجمن بین المللی فرودگاه ها تنها نماینده جهانی – تجاری فرودگاه های دنیاست

انجمن بین المللی فرودگاه ها تنها نماینده جهانی – تجاری فرودگاه های دنیاست که در سال 1991 تاسیس شد.
این مجموعه به عنوان نهادی مستقل، پشتیبان و حامی منافع، سیاست ها و استانداردهای فرودگاه در مجامع بین المللی است و  هدف از ایجاد این اتحادیه ارائه سیستم حمل و نقل هوایی ایمن، کارآمد، مطمئن و متعد به عموم مردم است.
 

اتحادیه بین المللی فرودگاه ها یا ACI به عنوان نماینده و صدای فرودگاه های جهان در مجامع دولتی و بین المللی حضور دارد و مدافع منافع فرودگاه ها در مباحث مدیریتی و اجرایی است. اهداف اصلی این اتحادیه عبارتند از:

  • به حداکثر رساندن مشارکت فرودگاه های جهان برای حفظ و توسعه سیستم حمل و نقل هوایی کارآمد، ایمن و سازگار با محیط زیست
  • همکاری بین تمام بخش های صنعت هواپیمایی و ذینفعان این صنعت، همچنین همکاری با دولت ها و سازمان های بین المللی
  • نظارت بر قانونگذاری ها، قوانین، خط مشی ها و سیاست های ملی و بین المللی در راستای منافع و اولویت های فرودگاه ها
  • پیشبرد توسعه سیستم حمل و نقل هوایی با افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت اقتصادی و اجتماعی توسعه فرودگاه ها
  • افزایش همکاری و مشارکت های دوجانبه بین فرودگاه ها
  • ارائه اطلاعات، مشاوره و آموزش های حرفه ای به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت و اداره فرودگاه ها
طراحی سایت