X

برنامه 5 ساله توسعه

درباره برنامه ٥ سال


با هدف ایجاد درکی جامع و مشترک از فاز اول توسعه طرح جامع، برنامه ٥ ساله توسعه (FYDP) در بازه زمانی سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ با در نظر گرفتن پاسخگویی به نیازهای اساسی و همچنین ضرورت ساخت زیرساخت های شهر فرودگاهی برای رسیدن به رونق اقتصادی از پیش تعیین شده، تهیه و تبیین شده است. در این راستا سه سبد پروژه با عناوین تجربه مسافر، استقرار شهر فرودگاهی و کلید موفقیت آینده در نظر گرفته شده است که هر یک شامل چندین طرح می باشند که مجموعا منجر به تعریف ٦٢ پروژه جهت توسعه فرودگاه و شهر فرودگاهی خواهد شد.

 
تسهیلات موجود و برنامه ریزی شده در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در برنامه ٥ ساله شامل ترمینال های زیر است:

ترمینال ١

ترمینال سلام

ترمینال جدید ایرانشهر

در پهنه فرودگاهی تمرکز اصلی برنامه ٥ ساله بر ساخت ترمینال جدید ایرانشهر و توسعه ترمینال ١ می باشد. به علاوه زیرساخت های جدید برای ساخت و توسعه شهر فرودگاهی با ایجاد امکان فعالیت سرمایه گذاران در حوزه های لجستیک، کارگو و مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما، توسعه خواهند یافت.

توسعه ظرفیت فرودگاه


جهت پاسخگویی به رشد فزاینده ترافیک مسافر و بار پیش بینی شده در سالهای آینده و افزایش تقاضا، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اقدام به توسعه ترمینال ١ موجود و ساخت ترمینال جدید ایرانشهر می نماید. با افزوده شدن ترمینال سلام با قابلیت جابه جایی ٥ میلیون مسافر در سال و همچنین توسعه و نوسازی ترمینال ١ و افزایش ظرفیت آن به ٩ تا ١٠ میلیون مسافر در سال، تسهیلات لازم برای پوشش تقاضا در بازه پنج ساله فراهم می شود. همچنین آغاز ساخت فاز اول ترمینال ایرانشهر و تکمیل آن در طول ٥ سال، بستر مناسب را برای پوشش افزایش تقاضا از سال ٢٠٢٢ به بعد، فراهم خواهد کرد. از سویی دیگر ساخت ترمینال بارهوایی و تاسیسات تعمیر و نگهداری هواپیما، تسهیلات لازم جهت افزایش جابه جایی بار را ایجاد می کند.

بهبود سطح خدمات


هم زمان با اقدامات جهت پوشش رشد ترافیک مسافر و بار، اقدام در جهت بهبود سطح خدمات، از دیگر شاخص های ضروری در جهت رسیدن به اهداف مد نظر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) است. بررسی معیارها و بهبود کیفیت خدمات و همچینین شرکت در یکی از رده بندی های جهانی سطح ارائه خدمات به مسافرین، یکی از اقدامات اساسی شهر فرودگاهی در ٥ سال آینده است.

توسعه پایدار


در جهت کاهش پیامدهای فعالیت های جاری و توسعه شهر فرودگاهی روی تغییرات آب و هوایی، جامعه و صنعت و پیشروی به سوی ایجاد هم افزایی در بهبود تاثیرات در موارد عنوان شده، در صدد هستیم تا در جهت انجام مسئولیت اجتماعی و پیشروی بر اساس اهداف توسعه پایدار، با استفاده از فناوری های پیشرفته، بهبود عملکرد و افزایش کارآمدی در زیرساخت ها در راه گام داریم.

استقلال مالی


مدل کسب و کار شهر فرودگاهی به گونه ای در نظر گرفته شده است که در چشم انداز توسعه، هیچ گونه وابستگی مالی را به دریافت کمک های دولتی داشته باشد. این مدل بر اساس توسعه توامان فرودگاه و شهر فرودگاهی بنا نهاده شده است. در این راستا یکی از اصلی ترین استراتژی های شهر فرودگاهی افزایش درآمدهای غیرهوانوردی فرودگاه و توسعه شهر فرودگاهی جهت افزایش کسب و کارهای تجاری در اطراف فرودگاه است. به عبارتی فرودگاه و شهر فرودگاهی در یک رابطه دوطرفه است که از یکدیگر حمایت می کنند؛ به طوریکه فرودگاه موفق، ارزش شهر فرودگاهی را افزایش می دهد و از سویی نتایج برنامه ها و اقدامات شهر فرودگاهی موجب افزایش تقاضا برای خدمات هوایی در فرودگاه خواهد شد.

بر اساس سیاست های ملی تبیین شده در خصوص شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، گام های استراتژیک طی برنامه 5 ساله منجر به دستیابی به موارد زیر و ایجاد هم افزایی در خروجی های مد نظر خواهد شد:

  • ایجاد سازمان شهر فرودگاهی
  • قطب بار در ایران
  • برجسته کردن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در نقشه جهانی

از آنجایی که صنعت حمل و نقل هوایی یکی از بزرگترین مولدهای اقتصاد کشورها در جهان است، فعالیت های تعریف شده در فرودگاه و شهر فرودگاهی، تاثیر مستقیمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد. بر این اساس اهداف شهر فرودگاهی در راستای اجرای برنامه 5ساله عبارتند از:

  • استقلال مالی
  • تولید شغل

لذا در پایان سال 2022 با تکمیل پروژه های برنامه 5 ساله با ایجاد 34000 شغل جدید، فرودگاه و شهر فرودگاهی مجموعا از 52400 شغل پشتیبانی خواهد کرد و 1100 میلیون دلار ارزش افزوده، در تولید ناخالص داخلی (معادل 0.23%) را ایجاد خواهند کرد.

طراحی سایت