X

فرصت های فرودگاهی و هوایی

فرصت‌های فرودگاهی و هوایی

با توجه به رشد سریع و روز افزون ترافیک مسافر و بار در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و پیش بینی های انجام شده در مطالعات طرح جامع مصوب و همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده در برنامه 5 ساله توسعه شهر فرودگاهی و از سوی دیگر بر اساس مصوبات مندرج در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور با تاکید بر رشد و توسعه صنعت هوانوردی و فرودگاهی ایران از طریق توسعه فرودگاه و شهر فرودگاهی، فرصتی منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های هوایی و فرودگاهی و ایجاد کسب و کارهای مرتبط در قالب مشارکت عمومی خصوصی و یا اجاره اراضی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ایجاد شده است . موقعیت مکانی هر یک از کسب و کارها، بر اساس کاربری های در نظر گرفته شده برای آنها در طرح جامع تعیین می شود که برخی از آنها می توانند از مزایای قوانین منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز بهره‌مند شوند.

  • در صورتی که تمایل به توسعه کسب و کار شخصی خود با اجاره زمین در این منطقه را دارید، لطفا فرم پیشنهاد سرمایه گذاری را تکمیل نمایید.
  • در صورتی که تمایل به همکاری و سرمایه گذاری در برخی از پروژه های خاص این منطقه را دارید، می توانید فراخوان های مرتبط را در بخش فراخوان ها مطالعه نمایید.

بهسازی و توسعه ترمینال ١

ساخت و بهره برداری ترمینال ایرانشهر

توسعه سطوح پروازی

 

ترمینال بار

سطوح پروازی

 

مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما

خدمات زمینی

اسقاط هواپیما

نگهداری و تجهیز سطوح پروازی

هوانوردی عمومی

هوافضا

آموزشی و تحقیقاتی

فناوری های نوین

طراحی سایت