X

طرح جامع توسعه

/طرح جامع/طرح جامع توسعه

شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در منطقه ای با وسعت نزدیک به ١٤هزار هکتار در فاصله ٣٥ کیلومتری جنوب غرب کلان شهر تهران واقع شده است. فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با داشتن ٦٤ مقصد پروازی در بیش از ٣٠ کشور در جهان، به عنوان یکی از مهم ترین درگاه های بین المللی ایران و شاهراه اصلی هوایی ایران شناخته می شود. آمار تردد مسافر از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال ١٣٩٦ در حدود ٩ میلیون نفر برآورد شده که با توجه به پیش بینی های مجمع بین المللی فرودگاه ها ACI و همچنین مطالعات طرح جامع در خصوص افزایش تقاضا در سال های آینده، این مجموعه را ملزم به برنامه ریزی گسترده ای جهت توسعه کرده است. طرح جامع شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با در نظر گرفتن یک افق سی ساله تا سال ٢٠٤٦ مورد بازبینی و طراحی قرار گرفت و در تاریخ ١٥ خرداد ماه ١٣٩٧ به تصویب مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی و وزارت راه و شهرسازی رسید. طرح جامع که بر اساس بررسی وضعیت جاری فرودگاه، نیازهای ذینفعان آن، مطالعات پیش بینی افزایش تقاضای مسافر و بار و مطابق با اهداف ملی برای این مجموعه تبدیل طراحی شده است، کاربری قسمت های مختلف اراضی شهر فرودگاهی را تا ٣٠ سال آینده مشخص کرده است. کنسرسیوم ناکو و تانا تدبیر طرح NACO+٣T بعنوان شرکت مشاور کارفرما، ضمن لحاظ نمودن مطالعات لجستیکی شرکت مشاور ADI، مطالعات طرح جامع را به انجام رسانده است.

بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و جغرافیایی در ایران، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بهترین محل برای استقرار و توسعه صنایع زیر در کنار یکدیگر است:

  • فرودگاهی و هوانوردی
  • لجستیک
  • تولیدی با تاکید بر صنایع خلاق و فناوری های برتر
  • فناوری اطلاعات
  • نمایشگاهی
  • تجاری و مالی
 

به منظور جذب این صنایع، کاربری های شهر فرودگاهی در سه بخش اصلی تعریف شده است

  • فرودگاهی
  • لجستیک و تولید
  • کسب و کار + بازرگانی

بر اساس طرح جامع توسعه شهر فرودگاهی با افق سی ساله، اراضی شهر فرودگاهی به پنج بخش تقسیم می شوند:

فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

منطقه هوایی

شهر لجستیک و سرمایه‌گذاری

منطقه ذخیره توسعه آتی

پارک های کسب و کار، تجاری و نمایشگاهی

علاوه بر محدوده ٤٠٠٠ هکتاری فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، خدمات و صنایع در شهر فرودگاهی، در پهنه ٦هزار هکتاری با محوریت لجستیک و تولید توسعه پیدا خواهند کرد. در توسعه شهر فرودگاهی ٣٠٠ هکتار به کسب و کارها و تجارت های مرتبط، ٣٠٠ هکتار به مرکز تحقیق و توسعه و ٥٠٠ هکتار به خدمات ترمینال ریلی اختصاص داده شده است. ١٣٠٠ هکتار در قسمت جنوبی شهر فرودگاهی نیز بعنوان ذخیره برای توسعه‌های آتی در نظر گرفته شده است.

توسعه اراضی شهر فرودگاهی مطابق طرح جامع با افق سی ساله و در قالب برنامه های ٥ ساله توسعه تعریف خواهد شد. اگر تمایل دارید در خصوص جزییات برنامه های توسعه جزییات بیشتری بدانید، برنامه پنج ساله را مطالعه نمایید.

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به موجب ماده 166 برنامه پنجم توسعه کشور به شرح زیر ایجاد شد:

به منظور تقویت موقعیت كشور در شبكه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأكید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد :

الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشكی، رفاهی و مشابه آن


تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده كه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود ، در قالب شركت دولتی وابسته به شركت مادرتخصصی فرودگاههای كشور است كه اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


ب ـ ایجاد و تكمیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

طراحی سایت