X
تصویر پرواز های داخلی

پروازهای داخلی

پروازهای داخلی

با توجه به جاذبه های تاریخی، مذهبی و گردشگری، جمهوری اسلامی ایران بی تردید یکی از مقاصد اصلی گردشگران بین المللی می باشد، نظر به اینکه پراکندگی این جاذبه ها در سطح کل کشور بوده و به شهر تهران محدود نمی شود و از سویی مقصد نهایی بسیاری از مسافران جایی بجز شهر تهران می باشد، لذا با توجه به این که فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) صرفاً جهت پروازهای برون مرزی بوده و پروازهای داخلی از طریق این فرودگاه انجام نمی شود، لازم است جهت اطلاع از برنامه پروازهای داخلی و همچنین امکانات و چگونگی انجام سفر های هوایی داخلی که از طریق فرودگاه مهرآباد تهران و دیگر فرودگاه های کشور انجام می پذیرد به وب سایت شرکت فرودگاه های کشور به نشانی https://www.airport.ir و فرودگاه مهرآباد به نشانی https://mehrabad.airport.ir مراجعه نمایید.

طراحی سایت