طراحی سایت

عوارض خروجی

عوارض خروجی

عوارض خروجی

با توجه به اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران کلیه اتباع ایرانی که قصد خروج از کشور را دارند می بایست پیش از مراجعه به پلیس کنترل گذرنامه مستقر در فرودگاه، مبلغی که میزان و توضیحات مربوطه آن در ذیل همین صفحه نیز آورده شده است را تحت عنوان عوارض خروج از کشور به حساب دولت واریز نمایند، تسهیلاتی مانند دستگاه های خودپرداز اختصاص یافته جهت انجام پرداخت عوارض خروج از کشور در نقاط مختلف ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) فراهم گردیده است، همچنین با توجه به استقرار شبانه روزی پرسنل بانک ملی ایران در باجه های موجود در سالن چِک- این و سالن ورودی ترمینال مسافری، این باجه ها نیز آماده ارائه خدمات جهت واریز نقدی مبلغ و راهنمایی مسافران محترم می باشد، لازم بذکر است علاوه بر امکانات فوق الذکر جهت پرداخت عوارض خروج از کشور در ترمینال مسافری فرودگاه، مسافران محترم می توانند قبل از مراجعه به فرودگاه نیز با مراجعه به آدرس اینترنتی https://tollpayment.sadadpsp.ir/merchants/tax/index.html#/tax بصورت اینترتی جهت پرداخت عوارض اقدام نموده و یا با مراجعه به کلیه شعب فعال بانک ملی ایران در سراسر کشور در خصوص پرداخت این مبلغ اقدام نمایند. لازم بذکر است مسافران محترم می بایست فیش واریزی عوارض خروج از کشور را هنگام مراجعه به پلیس گذرنامه در فرودگاه بهمراه داشته باشند و یا در صورت واریز مبلغ بصورت اینترتی، حتماً از تراکنش خود پرینت تهیه فرمایند.

نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای عادی)
اولین مرتبه در سال دومین مرتبه در سال سومین مرتبه در سال به بالا
٢,٢٠٠.٠٠٠ ریال ٣,٣٠٠.٠٠٠ ریال ٤,٤٠٠.٠٠٠ ریال
نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای زیارتی – حج تمتع و عمره)
اولین مرتبه در سال دومین مرتبه در سال سومین مرتبه در سال به بالا
١,١٠٠.٠٠٠ ریال ١,٦٥٠.٠٠٠ ریال ٢,٢٢٠.٠٠٠ ریال
آیکون مکه همچنین نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای زیارتی – عتبات عالیات) ٣٧٥,٠٠٠ ریال می باشد.
شماره حساب واریز عوارض خروج از کشور (بنام اداره کل امور مالیاتی – نزد بانک ملی ایران): ٢١١٠١٠٠٢٥٠٠٠٩
طراحی سایت