X

سفیر مهربانی

امروزه در سراسر جهان از یک سو معماران و مهندسان همه همت خود را به کار میگیرند تا با طراحی خلاقانه اماکن مختلف در فرودگاه حسی دوستانه و صمیمانه را به مسافران آن منتقل کنند و از طرفی این مدیران و مسئولان فرودگاهی هستند که با برنامه ریزی و آموزش و تربیت نیروی انسانی فعال سعی در مضاعف نمودن میزان تاثیر اینگونه حسهای بشر دوستانه بر مسافران خود دارند.

  • ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی
  • کمک به توسعه سرمایه
  • ارتقاء رضایت مسافران با به کارگیری کدهای رفتاری صحیح همراه با دلسوزی
  • اشاعه فرهنگ فعالیت های داوطلبانه

در حقیقت این سفیر مهربانی است که میتواند با تعامل مثبت با مسافران و رفع نیازهایشان از منظر روابط انسانی و از حیث خدمات تخصصی در بدو ورود به یک کشور و یا هنگام خروج از آن و نیز همراهی با مشایعین و مستقبلین تصویری بسیار خوشایند و ماندگار از آن در ذهن و قلب مسافر خلق نماید. خلق این تصاویر ماندگار با:

  • خوش آمدگویی و کمک به مسافران و همراهانشان
  • راهنمایی مسافرین به هنگام ورود و خروج و مطلع نمودن آنها از خدمات و تسهیلات فرودگاه
  • آرامش خاطر به مسافرین و رفع نیاز ایشان و راهنمایی جهت تجربه ی سفری آرام
 

افراد این تیم با هدفی خاص که عمدتا دانشجو هستند پس از طی فرآیند جذب و گزینش و آموزش که شامل مراحل مختلف از جمله انجام آزمون های تخصصی روانشناسی و مصاحبه های حضوری در قالب شاخص های تدوین شده، انتخاب و پس از گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه با موضوعات کاربردی و تخصصی با عنوان(سفیر مهربانی) با روحیه داوطلبانه وارد چرخه فعالیت در محیط فرودگاه میشوند.

شماره تلفن تماس: ٥١٠٠٣٠٣٠-٠٢١
ساعات کاری: ٢٤ ساعته
موقعیت مکانی:سالن عمومی ورودی.جنب دفترپلیس
 
طراحی سایت