طراحی سایت
X

مترو

/دسترسی فرودگاه/مترو

مترو

 مترو

مترو و تاکسی های ویژه فرودگاه بعنوان حمل و نقل عمومی قابل استفاده می باشد.

  • مترو: مسافرینی و مراجعینی که قصد استفاده از مترو را دارند می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره 64531312 تماس حاصل نمایند.
  • تاکسی فرودگاه: تاکسی فرودگاه به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشد.

مشاهده نقشه مترو و BRT

جهت مشاهده نقشه مترو و BRT روی لینک رو به رو کلیک کنید:

مشاهده

2
3
طراحی سایت