X

مترو

 مترو

مترو و تاکسی های ویژه فرودگاه بعنوان حمل و نقل عمومی قابل استفاده می باشد.

  • مترو: مسافرین و مراجعینی که قصد استفاده از مترو را دارند می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره 64531312 تماس حاصل نمایند.
  • حرکت اولین قطار از فرودگاه امام خمینی  6:50 دقیقه صبح و حرکت آخرین قطار از ایستگاه شاهد به فرودگاه امام خمینی 19:15 دقیقه می باشد.

    فاصله زمانی رفت و برگشت هر قطار به فرودگاه امام خمینی 80 دقیقه می باشد.

مشاهده نقشه مترو و BRT

جهت مشاهده نقشه مترو و BRT روی لینک رو به رو کلیک کنید:

مشاهده

مترو
طراحی سایت