طراحی سایت

رستوران و کافی شاپ

رستوران

رستوران

استفاده از خدمات رستوران های مستقر در ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سالن ورودی و ترانزیت فرودگاه و بصورت شبانه روزی فراهم بوده و مسافران محترم می توانند با مراجعه به این رستوران ها از خدمات مورد ارائه آنها استفاده نمایند.

کافی‌شاپ

کافی‌شاپ

استفاده از خدمات کافی شاپ های مستقر در ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سالن ورودی و ترانزیت فرودگاه و بصورت شبانه روزی فراهم بوده و مسافران محترم می توانند با مراجعه به این کافی شاپ ها از خدمات مورد ارائه آنها استفاده نمایند.

4
1
2
3
5
6
7
8
8
9
طراحی سایت