X

سالن ترانزیت و بوردینگ

سالن ترانزیت و بوردینگ

طبق روال معمول کلیه فرودگاه ها مسافرینی که قصد استفاده از پروازهای خروجی این فرودگاه را داشته باشند پس از سیر مراحل مختلف بازرسی، کنترل و تحویل بار، صدور و دریافت کارت پرواز و کنترل های پلیس اعم از بررسی مدارک هویتی (گذرنامه)، روادید و... وارد سالن ترانزیت فرودگاه می گردند تا طبق برنامه ریزی های از پیش صورت گرفته در زمانهای تعیین شده با انجام بازرسی های نهایی قبل از ورود به هواپیما وارد سالن بوردینگ که آخرین سالن قبل از باند پرواز هواپیما می باشد شده تا بر اساس اطلاعات درج شده در کارت پرواز در محل مسافرگیری پرواز مورد نظرشان حاضر شوند.

5
طراحی سایت